cropped-plocher-logo-original.png

Vysvětlení systému PLOCHER

Vycházejíc z poznatku a zkušeností, že hmota neprodukuje účinek, nýbrž svoje energetické informace, vyvinul Ronald Plocher v roce 1980 přírodní fyzikální postup nemagnetického přenosu informací k cílené katalytické aktivaci biologických procesů. PLOCHER systém je nezávislý na místě, čase a člověku, kdykoliv reprodukovatelný, výsledky jsou běžnými měřícími metodami dokazatelné. Tím jsou splněny předpoklady vědeckých základních poznatků!

 

Nemagnetickým přenosem informací se nemění fyzikálně-chemická struktura nosného materiálu. Takto vyrobené produkty působí jako katalyzátory s úkolem nastartovat přírodní procesy, nebo je aktivovat, případně optimalizovat.

 

35 – leté zkušenosti hovoří sami za sebe: PLOCHER výrobky nabízejí perspektivu pro člověka,vodu, zvířata a rostliny, které umožňují přírodní hospodaření včetně ochrany životního prostředí (půda, voda, podnebí) a tím pomáhají šetřit náklady.

 

Swiss